Voor ouders

Soms hebben kinderen problemen die ze nog niet durven delen met volwassenen. Volwassenen kunnen deze drempel verlagen door over de onderwerpen van deze site in gesprek te gaan, uitleggen dat die problemen heel gewoon zijn en dat het kind er niet alleen voor staat.

Voor ouders en verzorgers

Een kind dat hulp zoekt vindt die graag zo dicht mogelijk in de buurt: bij ouders, familie, vrienden of op school. Als ouder of verzorger wil je het liefst dat jouw kind bij jou terecht kan. Jij kunt daar veel in betekenen: het helpt bijvoorbeeld al als je de tijd neemt om (leuke) dingen met je kind te doen. Als ouder kun je duidelijkheid scheppen, warmte geven en ruimte bieden aan je kind om zelf te ontdekken wat werkt en wat niet.

Soms wil een kind een vraag of probleem met anderen mensen bespreken. Er zijn professionals op school (intern begeleider, school maatschappelijk werk, gedragsspecialist), er zijn instanties in de buurt (wijkteam, jongerenwerk) én er zijn tal van online hulpbronnen. Maar hoe vinden kinderen daarin de weg?

Met Kindzoekthulp kun je met kinderen veel voorkomende problemen bespreken en uitleggen dat die probleem heel gewoon zijn en het kind er niet alleen voor staat. Voor kinderen komt het begin van een pad naar hulp binnen handbereik. De geboden hulp is betrouwbaar en vertrouwelijk. Medewerkers zijn getraind en de diensten zijn gratis (op Walhallab na).

Het helpt als jouw kind kindzoekthulp en de zustersite hulpbijkindermishandeling.nl kent. Niet alleen voor zichzelf, maar juist ook voor een klasgenoot of vriend die wellicht hulp nodig heeft.

Help mee Kindzoekthulp meer bekendheid te geven. Bijvoorbeeld door deze site te delen of een andere ouder of verzorger te tippen als je denkt dat de situatie er om vraagt.

Ps.: ook als ouder twijfel je soms of heb je vragen. Kijk eens op Wat Ouders Willen Weten voor praktische informatie voor ouders over school, opgroeien, opvoeding, veiligheid, etc.

Neem een kijkje bij Balans, vereniging voor ouders als je een kind met een ontwikkelingsstoornis of hoogbegaafdheid hebt of als je vragen over de zorg of het onderwijs voor jouw kind hebt. Meteen bellen met Balans: 030-225 50 50 (elke werkdag tussen 10.00- 13.00 uur)

En bij de GroeiGids Ouderchat kun je dagelijks vragen stellen aan een jeugdverpleegkundige over je kind.

Under construction.

 

Hulp nodig?

Op deze site vind je een speciale pagina met informatie, telefoonnummers en chats waar je hulp kunt vinden. Kijk op de pagina ‘Waar vind je hulp.’

Under construction.