Uit huis geplaatst

Soms kun je niet meer thuis wonen en kom je in een pleeggezin of in een gezinshuis

Uit huis geplaatst: Als het thuis niet goed gaat

Als er thuis problemen zijn, lukt het ouders soms niet goed om voor jou te zorgen. Je wordt dan soms uit huis geplaatst. Meestal in een pleeggezin of een opvang tehuis. Misschien moet je ook wel naar een andere school. Het is normaal dat je daar soms boos, verdrietig of wanhopig wordt.

Pleeggezin

In een pleeggezin wonen is niet altijd makkelijk. De mensen die nu je pleegouders zijn, kunnen best aardig zijn, maar het zijn niet je echte ouders. Waarschijnlijk mis je die heel erg.

Gezinshuis

Je kunt ook in een gezinshuis komen. Daar werken mensen die dan voor jou en andere kinderen zorgen. Meestal wonen er in een gezinshuis meer kinderen dan in een pleeggezin.

Hoe lang woon je er?

Het is niet altijd zeker hoe lang je in zo’n gezin of tehuis blijft. Soms is opvang voor een paar weken voldoende, maar het kan ook enkele jaren duren.

Wat kunnen andere kinderen doen?

Als jij kinderen kent die niet meer thuis wonen, zorg dan dat je gewoon een goede vriend(in) bent. Plaag of pest ze er niet mee. Het is al verdrietig genoeg.

Als het niet goed gaat

Het komt voor dat het niet goed gaat in een pleeggezin, bijvoorbeeld omdat jij bang bent dat ze je wegsturen. Soms doen je pleegouders dingen die je echt niet fijn vindt. Sommige kinderen maken dat mee. Als er iets niet goed gaat, moet je echt hulp zoeken. Hieronder lees je over je rechten. Ook staat er waar je terecht kunt.

Rechten van een pleegkind

Pleegkinderen hebben kinderrechten, net zoals elk ander kind.

Een aantal rechten:

Recht om op te groeien met je broer of zus. Als samen opgroeien niet kan, dan hebben de kinderen er recht op om ze regelmatig te zien!

Recht op privacy: Hulpverleners mogen informatie aan ouders of de voogd doorgeven. Als je 16 jaar of ouder bent, mag dit alleen met toestemming jou! Uitzondering: als je Onder Toezicht Stelling (OTS) hebt.

Recht om je eigen dossier in te zien als je 12 jaar of ouder bent. Dan kun je lezen wat anderen over jou en je situatie hebben geschreven. Als je het niet eens bent met wat er staat, mag je vragen om dit te veranderen.

Recht op omgang met familie: Je mag je familie zien. Soms kan het vanwege veiligheid alleen onder toezicht.

Recht om gehoord te worden: Je mag je mening geven over de hulpverlening. Ook mag je een klacht indienen als je dat nodig vindt. Pleegkinderen hebben het recht om hun mening te geven aan de kinderrechter. Onder de twaalf jaar kun je vragen of de rechter je wil horen.

En in het algemeen: Kinderen moeten altijd zoveel mogelijk betrokken worden bij zaken die hen aangaan. Ook als ze jonger dan 12 jaar zijn.

Hulp

Op deze site vind je een speciale pagina met informatie, telefoonnummers en chats waar je hulp kunt vinden. Kijk op de pagina ‘Waar vind je hulp.’

Julia woont in een pleeggezin en vertelt daarover.
Paris woont ook in een pleeggezin en vertelt daarover.
Ginus en Majus wonen niet meer thuis en durven erover te vertellen.
Riyan is Islamitisch en woont in een Christelijk pleeggezin.