Voor onderwijsprofessionals

Leerkrachten die traumasensitief werken kunnen met deze site kinderen helpen hulp te vinden voor hun problemen. Steun, autonomie en psycho-educatie hand in hand: dat werkt veerkrachtversterkend.

 

Wat kan de leerkracht* doen?

*Of de onderwijsassistent, de conciërge, de stagiair, de IB’er of wie dan ook in school.

Een kind dat hulp zoekt bij problemen vindt die graag zo dicht mogelijk in de buurt: bij familie, vrienden of op school. School speelt een belangrijke rol in het welbevinden van leerlingen. Een kind dat zich prettig voelt op school leert gemakkelijker en is gelukkiger.

Soms zitten kinderen met vragen of willen ze hun verhaal delen. Als leerkracht ben je vaak de eerste die dit opmerkt. Soms kun je een luisterend oor bieden en je leerling weer op weg helpen. Soms is er meer nodig.

Er zijn professionals op school (zorgcoördinator, jeugdarts, jeugdverpleegkundige), er zijn instanties in de buurt (wijkteam, jongerenwerk) én er zijn tal van online hulpbronnen. Maar hoe vinden kinderen die? Op kindzoekthulp staat uitleg voor kinderen over veelvoorkomende onderwerpen.

Doel is om kinderen duidelijk te maken dat ze er niet alleen voor staan en dat hun problemen normaal zijn. Ook staat er een begin van de weg naar hulp. Voor een vervolg op die weg zijn meestal volwassenen nodig.

De hier genoemde hulp is betrouwbaar en vertrouwelijk. Medewerkers zijn getraind en de diensten zijn gratis (op Walhallab na).

Het helpt als jouw leerlingen www.kindzoekhulp.nl kennen, net als haar zustersite www.hulpbijkindermishandeling.nl. Niet alleen voor zichzelf, maar juist ook voor een klasgenoot of vriend die wellicht een helpende hand nodig heeft.

Help jij mee kindzoekthulp meer bekendheid te geven? Praat over de website in de klas, voeg hem toe aan je schoolnetwerk of noem de website in een interne nieuwsbrief.

Wil jij je met je school verdiepen in traumasensitief onderwijs? Kijk dan eens op gedragsproblemenindeklas.nl/traumasensitiefonderwijsKindzoekthulp.nl Anton Horeweg Traumasensitief onderwijs